برنج, نان, غلات و ماکارونی

برنج خارجی

 

- برنج اروگوئه

- برنج آمریکایی

- برنج تایلندی

برنج هندی

شرکت های تامین کننده

نشاسته ذرت و گندم

 

- نشاسته

شرکت های تامین کننده

غلات

 

- جو

- ذرت

- سویا

- گندم

شرکت های تامین کننده

ماکارونی و لازانیا

 

- لازانیا

- ماکارونی

- نودل

شرکت های تامین کننده

نان و خمیر

 

- خمیر

- نان

شرکت های تامین کننده

رشته

 

- رشته آشی

- رشته پلویی

 

شرکت های تامین کننده

حبوبات

 

- باقلا

- حبوبات مخلوط

- عدس

- لپه

- لوبیا چشم بلبلی

- لوبیا چیتی

- لوبیا سفید

                                                                                                                - لوبیا قرمز

                                                                                                                - ماش

                                                                                                                - نخود

شرکت های تامین کننده

آرد

 

- آد برنج

- آرد ذرت

- آرد سفید

- آرد سوخاری

- آرد نخودچی

شرکت های تامین کننده

برنج ایرانی

 

- برنج شیرودی

- برنج طارم

- برنج علی کاظمی

- برنج کامفیروز

- برنج هاشمی

شرکت های تامین کننده