لبنیات

ماست

 

- ماست پرچرب

- ماست طعم دار

- ماست کم چرب

شرکت های تامین کننده

کشک

 

- کشک پاستوریزه

شرکت های تامین کننده

کره

 

- کره حیوانی

شرکت های تامین کننده

شیر

 

- شیر پرچرب

- شیر طعم دار

- شیر کم چرب

- شیر نیم چرب

شرکت های تامین کننده

دوغ

 

- دوغ بدون گاز

دوغ گازدار

شرکت های تامین کننده

خامه

 

- خامه ساده

- خامه شکلاتی

- خامه عسل

شرکت های تامین کننده

پنیر

 

- پنیر پخت و پز

- پنیر صبحانه

 

شرکت های تامین کننده

بستنی

 

- بستنی چوبی

- بستنی قیفی

- بستنی لیتری

- بستنی لیوانی

شرکت های تامین کننده