کباب

 

- جوجه کباب

- کباب لقمه

- کباب یونانی

- لقمه گوشت

- لقمه مرغ

شرکت های تامین کننده

غذای نیمه آماده یخچالی

 

- اسپرینگ رول

- استیک و بیفتک

- بیفتک

- پیاز سوخاری

- پیتزا

- خلال سیب زمینی

- خوراک مرغ یخچالی

                                                                                                                 - شامی

                                                                                                                 - شنیسل مرغ

                                                                                                                 - فلافل

                                                                                                                 - کتلت

                                                                                                                 - کراکت

                                                                                                                - کوردن بلو

                                                                                                                - کوفته خورشتی

                                                                                                                - کوکو سبزی

                                                                                                                - کوکو سیب زمینی

                                                                                                                - ماهی آماده

                                                                                                                - مرغ سوخاری

                                                                                                                - میگو سوخاری

                                                                                                                - ناگت گوشت

                                                                                                                - ناگت مرغ

                                                                                                                - همبرگر گوشت

                                                                                                                - همبرگر مرغ

شرکت های تامین کننده

غذای آماده سرد

 

- سالاد الویه

- ساندویچ سرد

شرکت های تامین کننده

سوسیس و کالباس

 

- سوسیس گوشت

- سوسیس مخلوط

- سوسیس مرغ

کالباس گوشت

- کالباس مخلوط

- کالباس مرغ

شرکت های تامین کننده

سبزیجات

 

- سبزیجات منجمد

شرکت های تامین کننده

جوانه و قارچ

 

- جوانه

- قارچ

شرکت های تامین کننده

کنسرو ماهی و غذای دریایی

 

- کنسرو ماهی

شرکت های تامین کننده

کنسرو سبزیجات

 

- کنسرو گوجه

- کنسرو مخلوط سبزیجات

- کنسرو نخود فرنگی

- کنسرو ذرت

شرکت های تامین کننده

کنسرو میوه

 

- کمپوت

شرکت های تامین کننده

غذای کنسروی

 

- کنسرو خوراک بادمجان

- کنسرو مایع ماکارونی

- کنسرو عدسی

- کنسرو لوبیا چیتی

- کنسرو لوبیا چیتی با قارچ

شرکت های تامین کننده